Cenniki do pobrania

Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W DYPLOMY.COM.PL

I. ZAKUPY

1. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską lub Pocztę Polską na adres podany w zamówieniu, lub odbierany osobiście w siedzibie Sklepu. Ceny wysyłek podane są zawsze przed zatwierdzeniem zamówienia i uzależnione są od wyboru opcji dostawy przez zamawiającego. Płatność przy odbiorze osobistym następuje wyłącznie gotówką w kasie Sklepu, po uprzednim zapoznaniu się z zamówionym towarem. Płatność przy wyborze dostawy zakupionego towaru przelewem bankowym lub za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki).

2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

3. Dokładamy starań by oferowane towary opisywać w sposób rzetelny i dokładny, a także prezentujemy zdjęcia oryginalnych produktów. Nie możemy zagwarantować jednak, że specyfikacja zamówionego produktu będzie w stu procentach zgadzać się. To samo tyczy się zdjęcia lub koloru produktu - nie gwarantujemy że będzie identyczny z tym co widzieliście na monitorze.

4. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, nie nosi jakichkolwiek śladów używania i znajduje się w nienaruszonym opakowaniu. Przed wysyłką zwrotną towaru należy poinformować obsługę sklepu o tym fakcie, w innym przypadku przesyłka nie zostanie odebrana.

5. Koszty odesłania (zwrotu) towaru ponosi Klient. Sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według wyboru Klienta.

6. Jeżeli zwrot dokonywany jest z powodu wady towaru, koszty przesyłki pokrywa Sklep. W takim wypadku sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według ustaleń dokonanych z pracownikiem Sklepu.

7. Koszt całkowity towaru jest powiększony o koszty wysyłki dla zamówień do 250 zł i jest podany przed akceptacją zamówienia. Zamówienia powyżej kwoty 250 zł wysyłamy na koszt sklepu. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki. Podane ceny promocyjne towarów obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

8. Wysyłając zamówienie ze strony www.dyplomy.com.pl Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia. Dokonanie zakupu w sklepie dyplomy.com.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków zakupów obowiązujących w sklepie dyplomy.com.pl.

9. Zwrot 10-dniowy nie dotyczy zakupów towarów dokonanych przez przedsiębiorcę - firmę. W rozumieniu przepisów polskiego prawa, firma (przedsiębiorca) nie jest konsumentem, a przepisy ustawy przewidującej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni nie mają zastosowania.

10. Towar który został zamówiony a następnie odebrany osobiście nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w siedzibie Sklepu, a nie na odległość. Przez internet składane jest tylko zamówienie dostarczenia towaru do sklepu oraz jego przygotowanie dla Klienta. Klient ma możliwość pełnego zapoznania się z towarem który zamówił przed jego odbiorem jak i zapłatą. Ma również możliwość rezygnacji z zakupu bez jakichkolwiek opłat dodatkowych przed uiszczeniem zapłaty, bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. Zapłata następuje w takim przypadku wyłącznie gotówką w kasie Sklepu.

11. W przypadku zwrotu, gdy na towar została wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta. W takim wypadku Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

12. Dokładamy wszelkich starań dla zachowania poprawności opisów zawartych w Sklepie. Za błędy powielane ze stron producentów nie odpowiadamy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Sklepu przed złożeniem zamówienia.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności sprowadzenia danego towaru, braku na stanie magazynowym lub u dostawców. W szczególności wtedy gdy w skutek pomyłki w opisie lub cenie towaru wystąpiła niezgodność ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy Klient otrzyma stosowną informację pocztą e-mail.

14. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, wykorzystywane w żadnym innym celu jak również nie są udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do modyfikacji oraz trwałego usunięcia danych poprzez swoje konto założone w sklepie www.dyplomy.com.pl lub po powiadomieniu obsługi Sklepu i zgłoszeniu żądania usunięcia danych.

15. W przypadku, gdy opakowanie paczki / przesyłki nosi ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera / listonosza sporządzić protokół szkody, nie przyjmując i nie otwierając przesyłki.

16. W przypadku nie dotarcia przesyłki do Państwa, pomimo potwierdzenia przyjęcia zamówienia i informacji o wysyłce przez pracownika Sklepu prosimy o niezwłoczny kontakt i poinformowanie nas o tym fakcie.

17. Wszelkie zwroty kwot wpłaconych na konto bankowe Sklepu www.dyplomy.com.pl wykonywane są WYŁĄCZNIE przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Nie dokonujemy zwrotów gotówki przekazem pocztowym.

Postanowienia końcowe:

18. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

19. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

20. Po dokonaniu zamówienia i w przypadku wyboru wysyłki po wcześniejszym przelewie należy poczekać na potwierdzenie zamówienia przez obsługę Sklepu. Dopiero po potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu do realizacji należy wykonać przelew na rachunek bankowy podany w zamówieniu.


II. R E K L A M A C J E

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać telefonicznie lub na e-mail spektrum@zam.pl

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.

5. Klient zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.

8. Towar uszkodzony nie posiadający fabrycznej gwarancji producenta zostanie wymieniony na inny w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i po stwierdzeniu iż uszkodzenie wynikło z przyczyn nie leżących po stronie Klienta.

9. W przypadku gdy towar posiada fabryczną gwarancję producenta - proces reklamacyjny jest realizowany przez producenta wg jego zasad reklamacji.

10. Nieuzasadniona reklamacja (sprzęt sprawny, usterka nie potwierdza się) może wiązać się z poniesieniem przez klienta stosownych opłat za transport oraz diagnostykę.

17. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

18. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

19. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl.


III. Z W R O T Y

1. Zwrotu towaru można dokonać w terminie 10 dni od daty jego otrzymania.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

3. Zwracany towary należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

5. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę, po odesłaniu podpisanej Faktury korygującej.

6. Nie dokonujemy zwrotów przekazem pocztowym.

7. Koszty ( przesyłek ) odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Przesyłki wysłane pod adres Sklepu „za pobraniem” nie zostaną odebrane.

8. Wszelkie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru zakupionego w sklepie dyplomy.com.pl przechodzi na kupującego w chwili nadania przesyłki przez Sklep.


IV. WYSYŁKA TOWARU

Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką kurierska(czas ok. 1-2 dni roboczych). Towar wysyłany jest w dniu złożenia zamówienia maksymalnie do godziny 15:00 lub w następnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych. Przy odbiorach osobistych w sklepie stacjonarnym termin realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym sklepu dyplomy.com.pl

V. KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszt wysyłki pokrywa Klient przy zamówieniu do 250 zł.

2. Koszt wysyłki zawsze jest podany przed akceptacją zamówienia i jest zależny od wybranej opcji przez Klienta.

3. Opłata naliczana jest automatycznie i jest widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia.

4. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru należy wybrać odpowiednią opcję w końcowym etapie składania zamówienia, w tym przypadku koszt wysyłki nie jest naliczany.


VI. ODBIORY OSOBISTE

Zamówiony towar należy odebrać w sklepie stacjonarnym w godzinach pracy Sklepu, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, chyba, że wcześniej ustalono inny termin. W przypadku nie odebrania towaru zamówienie zostanie anulowane. Zapłata za zamówiony towar następuje wyłącznie gotówką w kasie Sklepu stacjonarnego w chwili wydania towaru w tym momencie dochodzi również do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Towar zakupiony w Sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi.

VII. DANE OSOBOWE

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.dyplomy.com.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.dyplomy.com.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Sklep nie udostępnia danych osobowych w żadnej postaci oraz formie z wyjątkiem w/w paragrafu. Dane podane przy rejestracji służą wyłącznie do poprawnej identyfikacji zamawiającego, celem poprawnej wysyłki zakupionych towarów. Zamawiający ma w każdej chwili prawo do modyfikacji oraz trwałego usunięcia danych poprzez swoje konto założone w sklepie www.dyplomy.com.pl. Dane przechowywane są na profesjonalnie zabezpieczonym serwerze bazodanowym.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
431
Kategorii:
173
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep internetowy Shoper.pl